About

Seclusion, intimacy and dualism are the recurrent themes in Anjeliek Blaauw’s visual art. Through the years, the formal language changed and she experimented with various materials. The earlier work is taut, geometric, architectural in form.

Gradually, she abandoned the taut forms and the work became more organic.

Besides the three-dimensional work she also makes paintings on transparent Perspex panels. She paints the panels on both sides, and her transparent style of painting makes a diffuse world light up. The light layers often conceal considerable depth.

In the recent three-dimensional work, too, she is looking for light materials. After having worked with transparent synthetic resin for years, she has now turned to glass, combining it with stone, clay or cement. This work is also characterized by the dualism of gravity and levity. The forms are sometimes organic, at other times taut. The taut forms refer to her earlier work. A new theme in this work is ‘encompassing’. The two different materials encompass or carry one another. This lends the images an intimate character.

Nederlands

Beslotenheid, intimiteit en dualisme zijn de thema’s die in het beeldend werk van Anjeliek Blaauw steeds terug keren. In de loop van de jaren veranderde de vormentaal en experimenteerde ze met verschillende materialen. Het vroegere werk is strak, geometrisch, architectonisch van vorm. Langzamerhand liet ze de strakke vormen los en werd het werk organischer van vorm.

Naast het ruimtelijke werk maakt ze schilderijen op transparante perspexplaten. De platen beschildert ze aan beide kanten en door de transparante manier van schilderen licht een diffuse wereld op. Onder de lichte lagen gaat vaak een diepte schuil.

Ook in het recente ruimtelijk werk is ze op zoek naar lichte materialen. Na een aantal jaren gewerkt te hebben met transparante kunsthars, is ze nu over gestapt op glas. Het glas combineert ze met steen, klei, cement en zink. Het dualisme: zwaarte, lichtheid is hier weer sterk in aanwezig. De vormen zijn de ene keer organisch, de andere keer strak. De strakke vormen grijpen terug op het vroegere werk. Een nieuw thema in dit werk is het “omvatten”. De twee verschillende materialen omvatten of dragen elkaar. De beelden hebben daardoor een intiem karakter.