untitled, 2024

alkyd paint on acrylic sheet

untitled, 2024

alkyd paint on acrylic sheet

90 x 150 x 0,5 cm

untitled, 2023

glass, aluminiumcement

34 x 45 x 6,5 cm

untitled, 2024

glass, dolomite

25 x 42 x 12,5 cm

untitled, 2023

alabaster, glass

29 x 22 x 19,5 cm

untitled, 2023

alabaster

30 x 14 x 21 cm

untitled, 2023

glass, zinc

59 x 29 x 2,5 cm

untitled, 2022

alabaster, two parts

11 x 51 x 9 cm

untitled, 2022

glass, zinc

106 x 7 x 11 cm

untitled, wall sculpture, 2022

three parts with wall pedestal

glass, wood

40 x 68 x 8 cm

untitled, wall object, 2021

glass, zinc

83 x 10,5 x 3,5 cm

untitled, 2022

alabaster, glass

10 x 30 x 10 cm

“Connection”, 2019

Irish bluestone

70 x 13 x 13 cm

untitled, 2023

glass, metal, aluminiumconcrete

57 x 6 x 30 cm

Untitled, 2018
glass, ceramics
45 x 9,5 x 8 cm

Untitled, 2018
glass, ceramics
21 x 21 x 20 cm

Untitled, 2018
glass, aluminiumconcrete
30 x 23 x 20 cm

Untitled, 2019
glass, aluminiumconcrete
13,5 x 30,5 x 5 cm

untitled, 2018

glass, ceramics

36 x 5 x 17,5 cm

Untitled, 2019
glass, aluminiumconcrete
16 x 32 x 4,5 cm

Untitled, 2020
2 pieces
glass, aluminiumconcrete
31 x 27 x 8,5 cm

Untitled, 2020
glass, aluminiumconcrete
5,5 x 74 x 5,5 cm

“oerlandschap”, 2020
glass, aluminiumconcrete
glas, aluminiumcement
29x 32 x 10 cm

Architectural art work commissioned by the Council of the city of Nederlek and the Province of South-Holland. Location: near the recreation-area ‘het Loetbos’/ provincialeweg N210. Height: 2,30 m., diameter of the island 11 m. 2003.

The starting-point for the art is the history of this polder: the eternal struggle with water, the soft bog-soil and the subsidence of houses and roads. The art work consists of two buildings and is constructed out of old-fashioned hand-formed bricks. One of the buildings is perpendicular, the other is crooked and leans over. The most important space is between the two buildings. This space is secluded and intimate. Two seats are build into the walls. On the seat in the perpendicular building you can only sit in a straight position. In the crooked one you are leaning backwards.

The buildings are situated somewhat high, as on a mound and are surrounded by a ditch. This ditch is connected to the ditches behind, so that the art work gives a direct connection with the surrounding landscape. The island and the entrance are covered by gravel, a reference to the age-old farmers’ custom of using gravel to pave the farm yard. The buildings are giving a secluded place in the open polder-landscape.

__________________________________________________________________________

Dutch/ Nederlands

Architectonisch kunstwerk in opdracht van de gemeente Nederlek en de provincie Zuid-Holland. Locatie: nabij recreatiegebied het Loetbos/ provincialeweg N210. Hoogte 2,30 m. doorsnee eiland 11 m. 2003

Uitgangspunt bij het kunstwerk is de geschiedenis van deze polder: de eeuwige strijd met het vele water, de zachte veengrond en het verzakken van huizen en wegen. Het kunstwerk bestaat uit twee bouwwerken en is gemetseld met een ouderwetse handgevormde baksteen. Het ene bouwwerk staat loodrecht en de ander is scheef gezakt. De belangrijkste ruimte bevindt zich tussen de twee bouwwerken in. Deze ruimte is besloten en intiem. In de muren zitten ingemetselde bankjes. Op het bankje in het rechte bouwwerk kun je niet anders dan kaarsrecht zitten. In het achterover hellende verzakte bouwwerk zak je aangenaam mee naar achter.

De bouwwerken staan iets verhoogd zoals op een terp en worden omringd door een sloot. De sloot sluit aan op de achterliggende sloten waardoor het kunstwerk een directe verbinding aan gaat met het omringende landschap. Op het eiland en het toegangspad ligt een grindverharding, dit verwijst naar het oude gebruik van de boeren om het erf met grind te verharden. De bouwwerken vormen een besloten plek midden in de open polder.

Art work commissioned by the local authorities of Boxmeer, The Netherlands. 2000
Aluminium concrete, 12 metres in diameter, 2 metres in height

For my design I started from the situation on site: the course of the roads and the most characteristic and historic feature of Boxmeer, the river Maas.
The work is like an extension of the roads that intersect at the roundabout. One road, coming from the motorway and leading to the town centre, is straight. On the central circle of this roundabout this road is prolonged, as it were, by two straight open waterways. These waterways refer to the new modern landscape. The other road arrives at the roundabout with a graceful bend. This bend is prolonged by a waterway that crosses the central circle with two bends. This waterway is reminiscent of the river Maas, which makes a wide swing past Boxmeer. It evokes memories of the landscape as it used to be. The meandering waterway is lined with two rising walls. Seen from the straight road these walls form a geometric arc that corresponds with the linear form language of the straight road. Seen from the meandering road the walls make a natural movement. The walls lend the meandering waterway an enclosed character.
Driving over the roundabout one gets constantly changing views and perspectives of the art work.

______________________________________________________________________________________________

Dutch/ Nederlands

Kunstwerk in opdracht van de gemeente Boxmeer, 2000
Aluminiumcement, doorsnede 12 meter, hoogte 2 meter

Bij het ontwerpen ben ik uitgegaan van de situatie ter plekke: de loop van de wegen en het meest karakteristieke en historische van Boxmeer, de rivier de Maas.
Het kunstwerk sluit aan op de wegen die elkaar op de rotonde kruisen. De ene weg, afkomstig van de snelweg naar het centrum is rechtlijnig. Op de middencirkel van de rotonde wordt de weg als het ware doorgetrokken door twee rechte open waterbanen. Deze verwijzen naar het nieuwe moderne landschap. De andere weg komt met een mooie slingering op de rotonde aan. Deze slingering wordt doorgezet met een waterbaan die met twee bochten over de middencirkel heen gaat. Deze waterbaan doet denken aan de Maas die met een brede slingering langs Boxmeer loopt. Het roept de herinnering aan het oude landschap op. De slingerende waterbaan wordt begeleid door twee opgaande muren. Vanaf de rechte weg gezien vormen de muren een geometrische cirkelboog, die aansluit bij de rechtlijnige vormentaal van de rechte weg. Vanaf de slingerende weg gezien maken de muren een natuurlijke beweging. De slingerende waterbaan is door de muren besloten van karakter.
Rijdend op de rotonde heeft het kunstwerk steeds totaal verschillende gezichtspunten en verrassende doorzichten.

Open air exhibition ‘Seen and being seen’, at Castle Doorn, 2006
Commissioned by the province of Utrecht
Material: rubber with plaster supporting moulds
Size of the location with stumps of the rhododendron: 20×12 metres,
containing 8 prints, varying in size from 2.30 metres to 1.50 metres.

‘The Skin of the Landscape’
So far, my work focused on the main lines of the landscape. By contrast, in the park of Huis Doorn I will look for the detail, the skin of the landscape.

Walking through the park I see the skin of trees of an old brick wall, of tracks in the sand. With rubber and plaster I make prints of these details. The prints have been collected in a bizar location. Everywehere, crooked stumps of rhododendron shrubs stick out of the ground. The plaster moulds rest against these stumps. Together, they make up a strange world. Taking a closer look, one discovers beautiful details, the skin of the landscape. One print is recognized easily, another remains enigmatic. Consider them a large landscape at micro scale.

___________________________________________________________________________________________

Dutch / Nederlands

Buiten-expositie “Zien en gezien worden” bij Huis Doorn, 2006
In opdracht van de provincie Utrecht.
Materiaal: rubber met gipsen steunmallen.
Afmeting locatie met stronken van de rododendron 20 x 12 meter met daarin 8 afdrukken, afmetingen variërend van 2.30 m. tot 1.50 m.

“De Huid van het Landschap”
Tot nu toe heb ik in mijn werk vooral gekeken naar de grote lijnen in een landschap. In het park van Huis Doorn onderzoek ik juist het detail, de huid van het landschap.

Lopende door het park zie ik de huid van bomen, van een oude stenen muur, van sporen in het zand. Met rubber en gips maak ik afdrukken van deze details. De afdrukken zijn verzameld op een bizarre locatie. Overal steken kromme stronken van rododendronstruiken uit de grond. De gipsen mallen rusten tegen deze stronken aan. Te samen vormen ze een vreemde wereld. Dichterbij kijkend zie je prachtige details, de huid van het landschap. De ene afdruk herken je snel, een andere blijft raadselachtig. Zie ze als een groot landschap op microschaal.

Exhibition ‘Follies, valuable madness’, 2002
Avegoor Estate, De Alliantie, Rheden Art Foundation, The Netherlands.
Network of corridors 125 metres long, beech chamber 12×13 metres
White agricultural plastic sheeting, poles.

___________________________________________________________________________

Dutch /Nederlands

Expositie “Follies, waardevolle waanzin” 2002
Landgoed Avegoor, De Alliantie, Rhedense kunststichting.
Gangenstelsel 125 meter lang, beukenkamer 12 x 13 meter
Wit landbouwplastic en palen.

‘Memory tree’

Temporary project at Schovenhorst Estate, Putten, The Netherlands. 2004
Materials: plaster, dimensions: 25×20 metres, height 5 cm.

The Schovenhorst Estate boasts an extraordinary collection of trees, including Ginkgo Biloba. 150 million years ago Ginkgo grew all over the world. Today, Ginkgo was extinct everywhere except in China. Collectors exported the tree from China in the nineteenth century. In China and Japan the seeds of Ginkgo are traditionally used as a remedy for amnesia.

The Ginkgo tree is surrounded by a vast relief. One side shows a section of the tree’s root system – all too often the roots of a tree are forgotten. The other side shows a relief of a bare winter tree. In summer, when the tree is in full leaf, we can hardly remember what the tree looked like in winter; our memory fails us.
Between the roots and at the ends of some branches we find the twists of memory.

Dutch/ Nederlands

‘Boom van het geheugen’

Tijdelijk project op Landgoed Schovenhorst, Putten. 2004
Materiaal: gips, afmeting: 25 x 20 meter, hoogte 5 cm.

Landgoed Schovenhorst heeft een bijzondere bomenverzameling waaronder de Ginkgo Biloba. 150 miljoen jaar geleden kwam de Ginkgo over de hele wereld voor. Fossielen van de boom zijn hier terug te vinden. Hij was overal uitgestorven behalve in China. In de 19de eeuw werd de boom door verzamelaars uit China gehaald.
De zaden van de Ginkgo worden in China en Japan van oudsher gebruikt als middel tegen geheugenverlies.

Rond de Ginkgo boom ligt een wijds reliëf. Aan de ene kant ligt de doorsnede van het wortelstelsel van de boom, de wortels onder de grond vergeten we vaak. Aan de andere kant van de boom ligt een reliëf van de kale winterboom. In de zomer als de boom vol in blad is kun je je moeilijk herinneren hoe de boom er in de winter uitzag, het geheugen laat je in de steek.
Tussen de wortels en aan uiteinden van enkele takken bevinden zich de kronkels van het geheugen.

Exhibition, art in the woods, 2005.
Organised by Stichting Cultureel Platform Ruurlo. The Netherlands.
Materials: plaster, dimensions 60 x 25 metres, height 5 cm.

‘Labyrinth of the mind’

The mind has a jumble of thoughts and memories.
They are twists going their own way, further and further.
Where do they come from, where are they heading?
Invisible, elusive.
Endless are thoughts, boundless are memories.

Dutch/ Nederlands

Expositie kunst in het bos. 2005
Georganiseerd door Stichting Cultureel Platform Ruurlo.
Materiaal: gips, afmeting: 60 X 25 meter, hoogte 5 cm.

‘Labyrint van de geest’

De geest heeft een wirwar van gedachten en herinneringen.
Kronkels zijn het, ze gaan hun eigen weg, steeds verder en verder.
Waar komen ze vandaan, waar gaan ze naar toe?
Onzichtbaar, ongrijpbaar.
Eindeloos zijn gedachten, oneindig zijn herinneringen.

‘The romantic longing’ 2008
Poplar wood
8 x 4 metres
I am fascinated by the shapes of reindeer’s antlers. Each pair of antlers is slightly different in shape; this diversity amazes me. Within a year a pair of antlers grows again, each year the reindeer unfolds its own shape. I associate reindeer with a landscape of peace and space.
 
‘Het romantische verlangen’ 2008
Populierenhout
8 x 4 meter
De vormen van rendiergeweien fascineren me. Ieder gewei is weer iets anders van vorm, de diversiteit verbaast me. In een jaar tijd groeit een gewei weer aan, het rendier ontvouwt ieder jaar zijn eigen vorm.
Rendieren associeer ik met een landschap van rust en ruimte.

untitled, 2014

synthetic resin

17 x 30 x 17 cm

untitled, 2017

synthetic resin

28 x 13 x 11 cm

‘inside’, 2017

synthetic resin

24 x 12 x 23 cm

untitled, 2017

synthetic resin

28 x 20 x 12 cm

untitled, 2015

synthetic resin

25 x 28 x 17 cm

untitled, 2014

synthetic resin

29 x 15 x 25 cm

untitled, 2014

synthetic resin

30 x 30 x 25 cm

untitled, 2016

synthetic resin

22 x 25 x 15 cm

untitled, 2014

synthetic resin

17 x 40 x 20 cm

untitled, 2014

synthetic resin

7 x 25 x 13 cm

Untitled, 2015

synthetic resin

37,5 x 21,5 x 10 cm

untitled, 2021

alkyd on acrylic sheet

80 x 91 x 0,5 cm

untitled, 2021

outdoor lacquer on acrylic sheets

187 x 71 x 0,5 cm

untitled, 2021

outdoor lacquer on acrylic sheets

134 x 90 x 0,5 cm

untitled, 2020

outdoor lacquer on acrylic sheets

137 x 68 x 0,5 cm

untitled, 2018

outdoor lacquer on acrylic sheets

200 x 93 x 0,5 cm

untitled, 2017

outdoor lacquer on acrylic sheets

152 x 118 x 0,5 cm

untitled, 2017

outdoor lacquer on acrylic sheets

150 x 115 x 0,5 cm

untitled, 2017

outdoor lacquer on acrylic sheets

55,5 x 55,5 x 0,5 cm

untitled, 2017

70 x 58 x 0,5 cm

outdoor lacquer on acrylic sheets

untitled, 2016

outdoor lacquer on acrylic sheets

40 x 40 x 0,5 cm

untitled, 2012

190 x 100 x 0,5 cm

outdoor lacquer on acrylic sheets

Purchased by the local authorities of Aalten

untitled, 2011

outdoor lacquer on acrylic sheets

70 x 54 x 0,5 cm

untitled, 2011

outdoor lacquer on acrylic sheets

190 x 110 x 0,5 cm

untitled, 2011

outdoor lacquer on acrylic sheets

105 x 75 x 0,5 cm

untitled, 2011

outdoor lacquer on acrylic sheets

85 x 78 x 0,5 cm

“Empty centre” 1998

white concrete

170 x 170 x 45 cm

Purchased by the local authorities of Aalsmeer for sculpture park “Stokkenland”, The Netherlands

untitled, 2001

aluminiumconcrete

21 x 21 x 7,5 cm

untitled, 2001

aluminiumconcrete

35 x 19 x 10,5 cm

untitled, 2001

aluminiumconcrete

26 x 11 x 10 cm

Changes over the centuries, 2002

aluminiumconcrete

28 x 20 x 12 cm

untitled, 2002

aluminiumconcrete

45 x 35 x 10 cm

untitled, 2002

aluminiumconcrete

33 x 20 x 9 cm

untitled, 2002

aluminiumconcrete

145 x 125 x 35 cm

untitled, 2004

sand, wallpaper paste

7 x 3 meter

XPO Brouwershuis Nijmegen

untitled, 2009

oil paint stick on paper

13 x 2 meters

city Hall Oosterbeek

untitled, 2009

oilpaint stick on paper

13 x 2 meters

city Hall Oosterbeek

untitled, 2009

oil paint stick on paper

13 x 2 meters

city Hall Oosterbeek

untitled, 2022

glass, aluminiumconcrete

63 x 10 x 6 cm

untitled, 2019

glass, alumiumconcrete

14 x 32 x 5,5 cm

untitled, 2020

glass, aluminiumconcrete

28 x 29 x 7 cm

untitled, 2003

bronze

65 x 20 x 4,5 cm

untitled, 2005

bronze

85 x 85 x 6 cm

untitled, 2004

bronze

45 x 20 x 4 cm

untitled, 2004

bronze

45 x 30 x 8 cm

wall schulpture, 2009

bronze

30 x 33 x 1,5 cm

wall schulpture, 2009

bronze

35 x 30 x 1,5 cm

wall schulpture, 2006

sanded bronze

80 x 40 x 1,5 cm

wall schulpture, 2007

sanded bronze

85 x 30 x 1,5 cm

wall sculpture, 2007

sanded bronze

63 x 18 x 1,5 cm

wallsculpture, 2008

bronze

40 x 40 x 1,5 cm

untitled, 2021

outdoor laquer on acrylic sheet

158 x 71,5 x 0,5 cm

untitled,2021

alkyd on acrylic sheet

155 x 58 x 0,5 cm

untitled, 2007

sanded bronze

110 x 70 x 1,5 cm

untitled,2013

bronze

32 x 28 x 24

Untitled, 2015

Synthetic resin and outdoor lacquer

27 x 20 x 19 cm

untitled, 2022

alabaster, glass

20 x 32 x 6 cm

untitled, 2021

glass, alabaster

25 x 32 x 12 cm

glass / cement / clay

untitled, 2020

glass, aluminiumcement

19,5 x 26 x 3,5 cm

untitled, 2020

glass, aluminiumconcrete

19 x 28,5 x 3 cm

untitled, 2020

glass, aluminiumconcrete

19,5 x 26 x 3,5 cm

glass / stone / metal

untitled, 2022

alabaster, two parts

11 x 51 x 9 cm

resin

bronze

Paintings

Art in nature

Monumental work

Early works